Anlaşmalı Boşanma Almanya

Evli çiftlerin boşanma konusunda, velayet, nafaka ve diğer talep ve istekleri  konusunda kendi arlarında önceden anlaşması ve bu konuda ortak karar aldıklarını bir protokol ve dilekçeyle mahkemeye sunmalarına  anlaşmalı boşanma denir.  Anlaşmalı boşanabilmek için çiftlerin anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma şartları çok fazla olmamakla birlikte en çok bilinen şartı, evliliğin üzerinden bir yılın geçmiş olmasının gerekliliğidir. Bir yıl dolmadan boşanmak isteyen çiftlerin hem Alman kanunlarına göre hem de Türk kanunlarına göre anlaşmalı olarak boşanması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeyip anlaşmalı boşanma davası açan çiftlerin davaları çekişmeli olarak yürütülür. Yani anlaşmalı boşanma kriterlerini taşımayan boşanma davaları kendiliğinden çekişmeli davalara dönüşürler.

Boşanma kararı alan çiftlerin kendileri veya avukatları aracılığıyla bir boşanma protokolü hazırlanır ve bu protokolde çiftler arasındaki ortak konular diyebileceğimiz konulara açıklık getirilir. Ortak konuları açıklamak gerekirse bunlar, çocuk varsa velayet meselesi veya nafaka, tazminat, mal ve eşya paylaşımı gibi çiftin ikisini de ilgilendiren, ikisinin de üzerinde hak sahibi olduğu meselelerdir. Boşanma protokolü hazırlanıp, taraflarca imzalandıktan sonra boşanma dilekçesiyle birlikte ilgili aile mahkemesine verilir ve boşanma davasının görüleceği gün ve saat belirlenir. Boşanma davasının olduğu gün çiftler boşanmak istediklerini mahkemenin huzurunda  şifahen dile getirirler. Çiftin sözlü beyanlarına ek olarak, boşanma protokolü ve dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra mahkeme çiftlerin boşanmasına karar verir. 

Mahkeme çiftlerin boşanmalarına yönelik gerekçeli kararı ilgili kişilere tebliğ ettikten sonra karar kesinleşir ve bu konuda nüfus müdürlükleri bilgilendirilir.  Bu aşamadan sonra kişiler istedikleri zaman nüfus müdürlüklerine gidip kimliklerini değiştirebilirler. Ancak Türkiye’de boşanan kişilerin bilgileri doğrudan nüfus müdürlükleriyle paylaşılırken, Almanya’da boşanan kişilerin bu işleminin yapılabilmesi için Türkiye’de tanıma tenfiz davası açması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası boşanan kişilerin avukatları aracılığıyla Türkiye’deki ilgili mahkemeye açılabilir. Türkiye’de çıkan son yönetmelikle birlikte, tanıma ve tenfiz davası açılmadan, boşanan çiftlerin Almanya’daki veya bulunulan ülkedeki Türk konsolosluklarına yapacakları bildirimle boşanmalarının Türk makamları nezdinde tanınmasının yolu açılmıştır. Ancak sözkonusu yönetmelik henüz uygulamaya konulmamıştır. Yani bu aşamada tanıma ve tenfiz işlemi konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilememektedir.