Almanya Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlama

Boşanmak isteyen çiftlerin haklı gerekçeleri oluşmuşsa,  boşanma davası açılması yönündeki taleplerini içeren dilekçeyi ilgili aile mahkemesine vermeleriyle yargılama süreci başlar.  Boşanma eğer anlaşmalıysa dava çabuk sonuçlanır ve çiftler çok kısa sürede boşanır. Ancak,  çekişmeleri boşanma davaları uzun ve meşakkatli bir yargılama sürecini gerektirir. Evliliğe ilişkin sorunların detaylı ve net bir şekilde boşanma dilekçesinde yazılması, varsa delillerin mahkemeye sunulması sürecin daha çabuk neticelenmesini sağlar. Boşanma dilekçesi ister Almanya’daki ilgili mahkemeye isterse Türkiye’deki ilgili mahkemeye muhatap yazılsın bir takım hususları açık ve net bir şekilde içermesi, boşanma gerekçeleri konusunda hakimi ikna etmesi gerekmektedir. Hazırlanacak boşanma dilekçesi davacının tek taraflı dilekçesi veya davacı ve davalının ortak dilekçesiyle mahkemeye sunulabilmektedir.

Hem Türkiye’de hem de Almanya’da boşanma dava dilekçesi hazırlama işi genellikle avukatlar aracılığıyla yürütülmektedir. Dava dilekçesi bağlı bulunulan il veya ilçe aile mahkemesi hakimliğine hitaben yazılır. Dilekçenin başında davalı, davacı ve avukatlarının  bilgilerine yer verilir. Daha sonra dilekçenin konusu yazılır ve açıklama kısmına geçilir. Boşanma dilekçesinin ana kısmını oluşturan açıklamada boşanma davası açma sebepleri maddeler şeklinde açıklamalarıyla birlikte detaylı bir şekilde kaydedilir. Ayrıca davacı ve davalının maddi durumu, aylık geliri gibi hususlar dilekçede belirtilir. En son kısımda ise talep ve isteklere yer verilir. Bu talepler; ortak çocukların velayeti, nafaka, maddi – manevi tazminat şeklinde olabilmektedir. Ayrıca gerek ayrılmaya neden olaylara ilişkin, gerek dilekçede belirtilen diğer maddi konulara ilişkin belgeler ve varsa tanıklar da dilekçede belirtilmeli, ekte mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma dilekçesi hazırlanıp aile mahkemesine başvurduktan sonra boşanma gerçekleşir. Eğer çiftlerin biri Alman biri Türk ise boşandıkları ülkenin dışında diğer ülkenin de bu boşanmayı tanıması için tanıma davası açılır veya tanıma dilekçesi verilir. Bu prosedür, ikisi de Türk olup Almanya’da boşanan çiftler için de geçerlidir. Bu süreç yeni bir boşanma davası değil çok daha kolay ve kısa bir işlemdir. Mesela biri Alman biri Türk bir çiftin Almanya’da boşanmaları sonrasında Türk mahkemelerine başvurularak tenfiz davası açılır. Bu süreçten sonra boşanma kararı Türkiye’de de geçerli olur ve nüfus bilgileri değiştirilir. Tenfiz davası süreci, boşanma sürecine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 30 gün civarındadır. Boşanan çiftlerin bu konuda gösterecekleri işbirliği bu süreci hızlandırırken, birinin zorluk çıkartması süreci daha da zorlaştırabilmektedir.